Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1568: Υπογράφεται η Ειρήνη του Λονζιμό, τερματίζοντας τη δεύτερη φάση των Γαλλικών