Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

529: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Ιουστινιανός, εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα, τον