Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 
  • "Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν" (Γέν. α΄ 26). 
  • "Ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμβρῇ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας. Ἀναβλέψας δέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν" (Γέν. ιη΄ 1-2). 
  • "Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ" (Ἠσ. στ΄ 3). 
  • "Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" (Ματθ. κη΄ 19). 
  • "Τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι" (Α΄ Ἰωάν. ε΄ 7). 
  • "Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν" (Β΄ Κορ. ιγ΄ 13). 
  • "Δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν" (Γέν. ια΄ 7). 
  • "Θεὸς ὁ Πατήρ, Θεὸς ὁ Υἱός, Θεὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, πλὴν οὐ τρεῖς θεοί, ἀλλ΄ εἷς Θεός" (Μέγας Ἀθανάσιος).


 

Η αναγκαιότητα εμβολιασμού και δεδομένα ασφαλείας αποτελεσματικότητας τω...

Αργολίδος Νεκτάριος: Ολοκληρωτισμοί και ... «Ολοκληρωτισμοί»

 

argolidos nektarios 12

Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου


Είναι η τέταρτη φορά που ο παιδικός φίλος π. Ιωάννης Φωτόπουλος μου κάνει την τιμή και ασχολείται μαζί μου και προσπαθεί να αναιρέσει τις θέσεις μου που κατά καιρούς γράφτηκαν με οξύτητα ίσως, αλλά με πολύ πόνο και ποιμαντική ευθύνη. Όπως και στις άλλες επιθέσεις του, σκέφτηκα να μην απαντήσω. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται ούτε στο ελάχιστο ν αλλάξει κάτι. Και από την άλλη πλευρά αρχίζει μια διελκυστίνδα απαντήσεων, ανταπαντήσεων,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
18/12/2020
Σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

1271: Ο Κουμπλάι Χαν ονομάζει το βασίλειό του Γιουάν και ξεκινά τη δυναστεία Γιουάν στην Κίνα.

1398: Ο Τιμούρ Λενκ (Ταμερλάνος), επικεφαλής των μογγολικών ορδών, καταλαμβάνει το

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανὸς ὁ Μάρτυρας

Γεννήθηκε στὰ Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, τὸ 250 μὲ 256 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του τὸν ἀνέθρεψαν μὲ μεγάλη χριστιανικὴ ἐπιμέλεια. Κ&al ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!