ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΗ!...»
Φώτης Κουρέλης: «Σ’ αυτή τη δύσκολη πορεία της χώρας χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα. Ανταποκρινόμενη σ’ αυτήν την αδήριτη ανάγκη, η ΔΗΜΑΡ στηρίζει την κυβέρνηση διατηρώντας την πολιτική της αυτονομία. Τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης είναι εκείνα που καθορίζουν και τη διάρκειά της»

«Αδήριτη ανάγκη» ρε φονιά των Ελλήνων;

«Αδήριτη ανάγκη» αποκαλείς εσύ την ανθρωπιστική κρίση που ενέσκηψε ως φονικός κυκλώνας στη χώρα μας, λόγω των δικών σας κυρίως εγκληματικών ενεργειών;