Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

324: Ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά στη Μάχη της Αδριανούπολης τον Λικίνιο ο οποίος και διαφεύγει