Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

715: Πεθαίνει ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ’ της Γαλλίας μετά από βασιλεία 72 ετών.