Η συντονιστική επιτροπή Κορίνθιων πολιτών για τη Μακεδονία ξεκίνησε συλλογή