Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1489: Η βασίλισσα της Κύπρου, Κατερίνα Κορνάρο, πουλάει το βασίλειό της στη Βενετική