Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1493: Ο Χριστόφορος Κολόμβος επιβιβάζεται στο μοναδικό πλοίο που του έχει απομείνει, τη «Νίνια»