Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 10 Απριλίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


Σαν σήμερα 10 Απριλίου428: Ο Νεστόριος γίνεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
1516: Στην Ιταλία, δημιουργείται το πρώτο γκέτο για Εβραίους, οι οποίοι μπορούν να ζουν μόνο σε μία συγκεκριμένη περιοχή στη Βενετία.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΟΛΙΓΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ... ΠΑΝΔΗΜΙΑΝ.

ΟΛΙΓΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ... ΠΑΝΔΗΜΙΑΝ. 


Μία φοβερὰ πανδημία ἔπληξε αἰφνιδίως τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος, ἤδη, ἔχουν κυριεύσει ἀκόμη καὶ τοὺς πλέον σκληροὺς καὶ ἀναλγήτους. Μία πανδημία ἡ ὁποία ἀριθμεῖ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες διασωληνομένους καὶ νοσηλευομένους στὶς ἐντατικὲς μονάδες θεραπείας, ἑκατοντάδες χιλιάδες διαπιστωμένους ἀσθενεῖς καὶ φορεῖς τοῦ θανατηφόρου τούτου ἰοῦ καὶ δισεκατομμύρια ἀνθρώπων εἰς ἅπαντα τὸν κόσμον, νὰ κατατάσσουν τοὺς ἑαυτούς των καὶ τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των, στὰ "ὑποψήφια" θύματα! Νὰ "τρέμουν" οἱ ... πάντες, καὶ μόνον εἰς τὴν ἰδέαν, νὰ ἀνοίξουν τὴν τηλεόρασιν καὶ τὰ ἄλλα μέσα ἐνημερώσεως, μήπως καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ηὐξήθη, καὶ τὰ "κρούσματα" πολλαπλασιάσθησαν, καὶ τὰ νοσοκομεῖα "ἐγέμισαν" καὶ οἱ ἐντατικὲς ἤρχισαν νὰ γίνονται ... ἁπλᾶ κρεββάτια τὰ ὁποῖα ἴσως καὶ νὰ μὴν ἐπαρκοῦν ... Νὰ ἔχουν φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον οἱ ὡρκισμένοι ἱατροὶ καὶ νοσηλευτές, - Θεέ μου, Θεέ μου! - νὰ ἐπιλέγουν μεταξὺ τῶν ἀσθενῶν, ποῖοι πρέπει νὰ ζήσουν καὶ ποῖοι πρέπει νὰ ἀπέλθουν τοῦ ματαίου τούτου κόσμου ... Νὰ βλέπωμεν ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν, οἱ ἄνθρωποι νὰ πεθαίνουν ... μόνοι καὶ ἐγκαταλελειμμένοι, μὴ ἔχοντες καὶ τὴν ἐλαχίστην ἀνθρωπίνην παρρηγορίαν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πλέον προσφιλῆ των πρόσωπα! Νὰ καταφθάνουν πλοῖα τεράστια, γεμᾶτα, ὄχι μόνον μὲ ἱατροφαρμακευτικὸ ὑλικό, ἀλλὰ καὶ μὲ χιλιάδες φέρετρα διὰ νὰ ἐνταφιάζονται οἱ ἄνθρωποι ὡς ... νεκροὶ καὶ ὄχι ὡς ... - συγνώμη Κύριε! - "ψοφήμια"!
Ποιὸς νὰ τὸ πίστευε, ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἢ ἔστω, μῆνες, ἐκάναμε ὄνειρα διὰ τὸ μέλλον μας, διὰ τὶς Ἅγιες ἑορτές, διὰ γάμους, διὰ βαπτίσεις, διὰ ἐκδρομὰς καὶ "διακοπές", διὰ ἀπολαύσεις καὶ ποικίλες ἄλλες προσωπικὲς καὶ οἰκογενειακὲς ἐκδηλώσεις!
Καὶ ἡμεῖς ποὺ γράφομεν, ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς ποὺ διαβάζετε, ... δὲν γνωρίζουμε ... "τί μέλλει γενέσθαι"!

Οἱ ἀντιδράσεις ...

Ἀντέδρασαν οἱ ἄνθρωποι ... ! Ἀντέδρασαν οἱ κυβερνήσεις ...! Ἄλλες ἐγκαίρως καὶ ἄλλες μὲ πολλὴ καθυστέρηση ... ! Ἄλλες μὲ σοβαρότητα καὶ ἄλλες μὲ ... ἐπιπολαιότητα! Ἀντέδρασαν, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις τους ὀλίγον μποροῦν νὰ ἀναστείλουν τὴν ἐπιδρομὴ τοῦ θανατηφόρου τούτου ἰοῦ! Ἔκλεισαν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὰ σπίτια τους, ἔκλεισαν ἐπιχειρήσεις καὶ καταστήματα, ἐσίγησαν οἱ ἦχοι τῶν νυκτερινῶν κέντρων, ἐσιώπησαν τὰ θέατρα καὶ τὰ γήπεδα καὶ ὅλοι οἱ ἀθλητικοὶ χῶροι, νέκρωσαν οἱ δρόμοι καὶ οἱ πλατεῖες καὶ - ποιὸς θὰ τὸ πίστευε! - πόλεις σὰν τὴν Ἀθήνα τὴ Θεσσαλονίκη τὴν Πάτρα, ... ἀλλὰ καὶ μεγαλουπόλεις σὰν τὴ Νέα Ὑόρκη, τὸ Παρίσι τὸ Λονδίνο, τὸ Ἀμστερνταμ, τὶς Βρυξέλλες, τὴν Κωσταντινούπολη, τὴ Ρώμη καὶ ἄλλες πολλές, νὰ μοιάζουν ... φαντάσματα! Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθῇ ὅτι ξαφνικὰ ἐξαπλώθηκε μία ἀπόλυτος σιγὴ καὶ θὰ ἔβλεπε δισεκατομύρια ... μασκοφόρους, - ὄχι "καρναβαλιστές", - τρομοκρατημένους πολίτες, νὰ πηγαίνουν κατ’ ἀνάγκην, ἀπὸ τὸ super market στὸ φαρμακεῖο καὶ ... γρήγορα στὸ σπίτι! Ποιὸς θὰ διεννοεῖτο ποτέ, στὸν εἰκοστὸ πρῶτο αἰῶνα τῆς προόδου καὶ τῆς τεχνολογικῆς ἀνέλιξης, νὰ κυκλοφοροῦμε μὲ ... δελτίο καὶ νὰ συλλαμβάνονται ἄνθρωποι, καὶ νὰ κυνηγᾷ ἡ Ἀστυνομία, ὄχι πλέον κακοποιοὺς καὶ ἐγκληματίες, ἀλλὰ εὐϋπολήπτους πολίτες ποὺ θέλησαν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια των καὶ ἁπλᾶ νὰ περπατήσουν; Νὰ μοιράζωνται ... πρόστιμα εἰς τοὺς φτωχοὺς διότι ... προστατεύεται ἡ δημόσια ὑγεία!
Πέραν τούτων τῶν ἀντιδράσεων τῶν Κυβερνήσεων, νὰ βλέπομεν καὶ ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς προβληματισμένους ... Καὶ ἄλλοι νὰ ... "σπᾶνε τὸ ἐμπάργκο", ἄλλοι νὰ τρέχουν στὶς παραλίες καὶ στὰ πάρκα γιὰ τὴν ἀναγκαία ... γυμναστική τους καὶ νὰ διακινδυνεύουν τὴν ὑγεία τους ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τῶν συνανθρώπων τους!  Ἄλλοι, - καὶ ἐν προκειμένῳ σπεύδω νὰ τοὺς δικαιολογήσω μέχρις ἑνὸς σημείου - χριστιανοί, μὴ ὑποφέροντας τέτοιες μέρες Ἅγιες, ἡμέρες Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καὶ ἀκόμη περισσότερο, Μεγάλης Ἑβδομάδος, νὰ ἐπιζητοῦν τὸ ... αὐτονόητο, δηλαδή, τὸν Ἐκκλησιασμό τους καὶ τὴν καθ’ αὐτὸ ζωή τους, τὴν Θεία τους Κοινωνία καὶ νὰ τρέχουν στὶς κλειστὲς - κατὰ τὸν νόμον - Ἐκκλησίες καὶ νὰ παρακαλοῦν τοὺς ἱερεῖς διὰ τὴν Θεία Μετάληψη. Νὰ τρέμουν τὴν ἐπέμβαση τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοὺς διαφόρους "καλοθελητὲς" καὶ μή, οἱ ὁποῖοι καιροφυλακτοῦν νὰ τοὺς κάνουν ... πρῶτες εἰδήσεις στὰ κανάλια καὶ ... πρωτοσέλιδα στὶς ἐφημερίδες ...! Νὰ ὑβρίζονται οἱ ἐξουσίες καὶ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ... ἐφιστοῦν τὸν κίνδυνο, καὶ νὰ στιγματίζονται σὰν ... καταχθόνιοι ἐχθροὶ τῆς πίστεως, ἀκόμη δὲ χειρότερα νὰ κατηγοροῦνται Ἐπίσκοποι καὶ κληρικοὶ διότι δὲν ... "ἀντιστάθηκαν" καὶ δὲν παραβίασαν τὸν νόμο καὶ δὲν ἔκατσαν νὰ φᾶνε ξύλο γιὰ τὴ ... δόξα τοῦ Θεοῦ! Νὰ ἀπειλοῦνται ἐξαίρετοι κληρικοὶ καὶ νὰ ἀποδοκιμάζονται, διότι δὲν κράτησαν ἀνοικτὲς τὶς Ἐκκλησίες καὶ δὲν σηκώνουν τὶς ἐπαναστατικἐς τους ... σημαῖες!

Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος, ἢ δὲν ὑπάρχει;

Ἐγράφησαν καὶ συνεχίζουν νὰ γράφονται πάρα πολλά, ἆρθρα καὶ ἀναρτήσεις στὸ διαδίκτυο, καὶ ἐπώνυμα ἀλλὰ καὶ ἀνώνυμα τὰ ὁποῖα καὶ ἀμφισβήτησαν τὴν ... τόσην ἐπιφυλλακτικότητα! Ἀμφισβήτησαν καὶ ... ὁμιλοῦν διὰ "τρομολαγνείαν" καὶ διὰ ποικίλες ἄλλες σκοπιμότητες ποὺ κατὰ τὴν γνώμην τους "κρύπτονται" πίσω ἀπὸ τὸ ὅλον θέμα! Θεωροῦν ὅτι ὅλο τοῦτο εἶναι ... κατασκευασμένο καὶ σκόπιμο καὶ γίνεται πολὺς θόρυβος ... γιὰ τὸ τίποτα! Διαδίδουν ὅτι ... σκοτεινὲς δυνάμεις δημιούργησαν ὅλο αὐτὸ τὸ πρόβλημα, μὲ σκοπὸ νὰ πλήξουν τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν κόσμο μὲ τὴν πανδημία αὐτὴ καὶ ὅτι βρισκόμαστε στὴν κατηραμμένη ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὅτι σιγὰ - σιγά, κλείνει ἡ πορεία τοῦ κόσμου ...!
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἔτσι ὅπως διαδραματίζονται τὰ γεγονότα, ... κινοῦν πολλὲς ὑποψίες! Διὰ νὰ εἶμαι δὲ σαφής, πιστεύω ὅτι, ὄντως, ἡ ... ἴωση αὐτὴ δὲν ἦλθε ἀπὸ τὸ ... πουθενά, ἀλλὰ κάποια δολοφόνα χέρια καὶ κάποιοι διεστραμμένοι ἐγκέφαλοι τὴν δημιούργησαν ...! Πολλάκις εἶχεν εἰπωθῇ εἰς τὸ παρελθὸν ἀπὸ ἐπισήμους καὶ ἐπωνύμους, ὅτι ἡ γῆ εἶναι πλέον πολὺ μικρὴ διὰ νὰ ἀντέχει τόσον μεγάλο πληθυσμὸ καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ εὑρεθῇ τρόπος νὰ μειωθῇ ὁ παγκόσμιος πληθυσμός! Κατ’ ἐπανάληψιν διεδίδετο, ὅτι προσπαθοῦν κάποιοι "γιατροί", νὰ εὕρουν δῆθεν "ἰατρικοὺς" τρόπους - ἀκούγεται δὲ καὶ τὶς ἡμέρες αὐτὲς πολὺ ἔντονα τὰ περὶ ... παγκοσμίου ἐμβολιασμοῦ - διὰ τὴν καταπολέμησιν ἀσθενειῶν καὶ πανδημιῶν! Τὸ ὅτι, ὅμως, πρόκειται περὶ ἰοῦ κατασκευασμένου, δὲν σημαίνει ὅτι καὶ ἡ ὕπαρξή του δὲν εἶναι πραγματική, καὶ ἡ δύναμή του ... θανατηφόρος, ἀλλὰ καὶ τὰ προληπτικὰ καὶ ἀνασταλτικὰ μέτρα, - κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη - ἀπολύτως ἀπαραίτητα! Ὅσο κι’ ἂν προσπαθοῦν κάποιοι νὰ μειώσουν τὴν σημασία τοῦ συγκεκριμένου κινδύνου, νομίζω ὅτι κάνουν λάθος! Ὅλη αὐτὴ ἡ παγκόσμια κινητοποίησις, ἀλλὰ καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ κρότος ποὺ συνταράζει, ... δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς καθησυχάζῃ.

Πολεμεῖται ἡ Πίστη μας;

Εἶπαν, ἀλλὰ καὶ συνεχίζουν νὰ λένε, ὅτι "πολεμεῖται" ἡ πίστη μας καὶ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἄρχισαν νὰ στήνουν τὸ .. θρόνο τοῦ Ἀντιχρίστου", καὶ θὰ τοὺς βεβαιώσω ὅτι κατὰ μεγάλο μέρος, συμφωνῶ μαζί τους! Τοῦτο, ὅμως, σημαίνει ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ ἀδιαφορήσωμε γιὰ τὸν ... κίνδυνο; Δὲν ἀντιλέγω, καὶ ἴσως καὶ πάλι νὰ συμφωνήσω μαζί τους καὶ νὰ ... ἐπαυξήσω, ἐνδεχομένως, ὅτι σκοπὸς τῶν ... δημιουργῶν τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν μία ... συνέχεια τῆς ... ἑτήσιας πολεμικῆς, τῆς ἐμφανιζόμενης παραμονὲς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, κατὰ τοῦ Πανακηράτου προσώπου τοῦ γλυκυτάτου μας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀχράντων παθῶν Του ...! Τοῦτο, ὅμως, καὶ πάλιν, δὲν καταστέλει τὴν ἐπέλασιν τῆς πανδημίας ...! Κατηγόρησαν καὶ συνεχίζουν νὰ κατηγοροῦν τὴν ἐπίσημον Ἐκκλησίαν, νὰ στιγματίζουν ὡς ... προδότας, ἀξιωτάτους Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ νὰ ἐπιλέγουν λύσεις ... "κατὰ τὸ δοκοῦν", πιθανότατα, ἴσα - ἴσα διὰ τὴν δημιουργίαν θορύβου!
Ποιός, ἆραγε, πιστεύει, - καὶ θὰ ἤθελα νὰ ἀπαντήσωμεν μὲ εἰλικρίνεια καὶ μὲ τὸ "χέρι στὴν καρδιά" - ὅτι ὑπάρχει ἔστω καὶ ἕνας κληρικὸς ὁ ὁποῖος θὰ ἤθελε κλεισμένους τοὺς Ναοὺς κατὰ τὴν Ἁγίαν αὐτὴν περίοδον; Ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ γνωρίζομεν - καὶ μόνον ἡμεῖς! καὶ δὲν θέλομεν πρὸς τοῦτο οὔτε κατηγόρους, οὔτε ὑπερασπιστάς, - πόσον μᾶς "κοστίζει" ἡ ἀκούσιος αὐτὴ ἀργία μας καὶ ἡ στέρησις τῶν φρικτῶν μυστηρίων! Ἡμεῖς μόνον μποροῦμε νὰ περιγράψωμεν τὴν ὀδύνην καὶ τὸν πόνον μας, ὅταν ... κατὰ Κυριακὴν ἡμέραν, περιοριζόμαστε νὰ παρακολουθοῦμε τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν! Ἂς παύσουν ἑπομένως ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ... μᾶς ἐγκαλοῦν, λὲς καὶ εἴμαστε οἱ ὑπαίτιοι τοῦ κακοῦ τούτου. Εἶναι ἐντροπὴ νὰ θέλομε συνεχῶς νὰ βρίσκουμε ὑπαιτίους, ἐπειδὴ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὰς ἰδικάς μας ἀπόψεις καὶ κρίσεις καὶ νὰ "ἀφορίζομεν" ἀκόμη καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐπειδὴ δὲν ἀντεστάθη καὶ δὲν μᾶς κάλεσε σὲ ... ἐπανάσταση! Μὲ ἐρώτησαν κάποιοι: "Θεωρεῖς ὅτι αἱ σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Πατριαρχείων εἶναι πάντα σωστές;" Ἀπήντησα καὶ θὰ ἐπαναλάβω τὴν ἀπάντησή μου μὲ τὴν γνωστὴ παρρησία ποὺ ἐπιθυμῶ πάντοτε νὰ μὲ διακρίνῃ, πειθαρχῶν στὴν παιδεία ποὺ ἔλαβα ἀπὸ τοὺς εὐλαβεστάτους γονεῖς μου καὶ διδασκάλους μου, ἰδία δὲ τὸν μακαριστὸν διδάσκαλόν μου καὶ σύγχρονον πατέρα τῆς Ἐκκλησίας π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον: "Ὄχι! Δὲν εἶναι πάντοτε αἱ τοιαῦται ἀποφάσεις ... σωσταί"! Διὰ νὰ γίνω δὲ ἀκόμη σαφέστερος, θεωρῶ ὅτι οἱ, πολλάκις λανθασμέναι ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, ἔδωσαν καὶ δίδουν "δικαιώματα" εἰς τοὺς "καλοθελητάς" ... Ὅμως, ἐν προκειμένῳ, ἡ ἀπόφασις περὶ τῆς παύσεως τῆς λειτουργίας τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἄχρι καιροῦ, καὶ ὅταν μάλιστα ἔχομεν τοιαύτην "πρόοδον", τῆς ἀρρώστειας καὶ τῶν θανάτων, καὶ ὅταν μία τοιαύτη ἀπόφασις δὲν "θίγει" - μὴν τρελλαθοῦμε τελείως! - τὴν πίστη μας, ἢ τὰ δόγματα τῆς ἀμωμήτου Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, θεωρῶ ὅτι εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη!
Δὲν θέλουν ὅμως οἱ τοιοῦτοι, νὰ εἴπουν καὶ κάποιες ... πικρὲς ἀλήθειες καὶ νὰ θέσουν τὸν "δάκτυλον ἐπὶ τὸν τῦπον τῶν ἤλων"! Δὲν θέλουν νὰ ἀναζητήσουν καὶ - γιατὶ ὄχι; - νὰ ἀναζητήσουμε, τὶς προσωπικές μας εὐθῦνες γιὰ τὸ κακὸ τοῦτο τὸ ὁποῖο ἐνέσκηψε! Θεωρήσαμε καὶ θεωροῦμε, δυστυχῶς, ὅτι ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ Ἅγια Μυστήριά της τὰ εἴχαμε καὶ θέλουμε νὰ τὰ ἔχουμε ... δικαιωματικά!!! Πιστεύαμε ὅτι εἴμαστε τὰ "ἀφεντικὰ" τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι οἱ εὐτελεῖς καὶ ἀνάξιοι δοῦλοι Του καὶ - ὡς μοῦ εἶπε κάποτε μεγαλοσχήμων κληρικός, - οἱ ἱεροὶ κανόνες, ἐναπόκεινται στὴν εὐχερῆ διαχείρηση τῶν ... Ἀρχιερέων! Ἔ-λε-ος!!! Θεωρούσαμε ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι μόνον ... Δῶρο Θεοῦ καὶ ὄχι καὶ "ἄνθραξ τοὺς ἀναξίους φλέγον"! Πιστεύαμε ὅτι, πηγαίνουμε στὴν Ἐκκλησία, ... ὅ,τι ὥρα θέλουμε, ὅποτε θέλουμε, ὅπως θέλουμε, μὲ ὅποια ἐνδυμασία ἐπιλέγουμε, ὅσες φορὲς διαλέγουμε, καὶ οἱ καμπᾶνες τῶν ἱερῶν Ναῶν ἔφτασαν νὰ ἔχουν χαρακτῆρα ... καλλωπιστικό, καὶ ἁπλᾶ νὰ μᾶς ὑπενθυμίζουν, ... τί ὥρα εἶναι, τί γιορτὴ εἶναι, γιὰ νὰ μὴν εἴπω ὅτι εἶχαν ἀρχίσει καὶ νὰ μᾶς ἐνοχλοῦν ...! Τώρα θυμηθήκαμε, ὅτι ... "μᾶς κλείνουν τὶς Ἐκκλησίες", ὅταν, πρὸ πολλοῦ, εἴχαμε ἀρχίσει νὰ τὶς κλείνουμε ... μόνοι μας;;; Ἂς κάνουμε τὸν κόπο νὰ ἐρωτήσουμε κάποιους ἱερεῖς - ἀκόμη καὶ κεντρικῶν Ναῶν, γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ καὶ εἰς τὰ χωρία μας, μιᾶς καὶ ὑπῆρξα ἐπὶ μίαν δεκαπενταετίαν ἱεροκήρυκας εἰς τὴν ὕπαιθρον - πόσος κόσμος ἐκκλησιάζετο καθ’ ἑκάστην Κυριακὴν καὶ τὰς μεγάλας Δεσποτικὰς καὶ Θεομητορικὰς ἑορτάς; Ἀπὸ ποίαν ὥραν ἄρχιζαν νὰ ἐμφανίζωνται οἱ ἐλάχιστοι πιστοί, εἰς τὸν Ναόν; Πόσες φορὲς οἱ Ναοὶ τῶν χωριῶν ... δὲν λειτουργοῦσαν διότι δὲ πήγαινε οὔτε ὁ ψάλτης; Ἂς κάνουν τὸ κόπο νὰ ἐρωτήσουν ἐμὲ τὸν ἴδιο, διὰ νὰ τοὺς εἴπω ἀκόμη περισσοτέρας ... τρομακτικὰς λεπτομερείας, καὶ ἂς παύσωμεν τὶς δύσκολες αὐτὲς ὧρες καὶ ἡμέρες, νὰ στοχοποιοῦμε τούς, κατὰ μέγιστον ποσοστόν, ... ἀθώους!

Ὁ αὐτοέλεγχος!

Ἂς σταθοῦμε πρὸ τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων μας, μὲ πραγματικὴ μετάνοια καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια, καὶ ἂς ζητήσουμε εἰλικρινῆ συγνώμη ἀπὸ τὸν Κύριο, διότι ... "ἄξια ὧν ἐπράξαμεν, ἀπολαμβάνομεν"! Ἂς μᾶς λείψῃ ἡ Θεία Κοινωνία, ἀφοῦ ποτὲ ... δὲν τὴν εἴχαμε ἐκτιμήσει καὶ πλησιάζαμε σ’ Αὐτή, ... "ἔτσι γιὰ τὸ καλό", καὶ ἴσως, ὅταν θὰ ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νὰ ... ξαναγυρίσῃ καὶ νὰ ξαναπλησιάσουμε, νὰ τὴν ἰδοῦμε, πράγματι, σὰν "Αὐτὸ τοῦτο τὸ Πανάγιον Σῶμα καὶ Αὐτὸ τοῦτο τὸ Πανακήρατον Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ"! Ναί! Ὅλο τοῦτο ἔγινε, ἐνδεχομένως ἀπὸ Μασώνους καὶ ἀπίστους καὶ ἐχθροὺς τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως καί, ἐνδεχομένως πάλιν, νὰ ἔγινε γιὰ νὰ ἔλθουν τὰ ... τσιπάκια καὶ τὰ ... χαράγματα, καὶ δὲν ξέρω τί ἀκόμα μπορεῖ νὰ σκεφθῇ ὁ καθένας, ... καὶ ἴσως εἶναι καὶ σωστά ...! Μήπως, ὅμως, ὅλο τοῦτο ἔγινε, καὶ ἐπειδὴ τὸ ἐπέτρεψε ὁ Κύριος καὶ διὰ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὴν δέουσαν εὐλάβειαν καὶ διὰ νὰ ... ἐκτιμήσουμε ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση, τί εἴχαμε καὶ τί χάσαμε;;; Μήπως ὁ Χριστός μας θεωρεῖ ... ὅτι καλύτερη Μεγάλη Ἑβδομάδα θὰ εἶναι ἡ ... φετινή, ἀφοῦ ἡ ἔλλειψη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καὶ τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, θὰ μᾶς "ταρακουνήσῃ" καὶ θὰ μᾶς συγκλονίσῃ, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε καὶ ... συνέλθουμε κάπως ... πνευματικά; Μήπως τὸ καλύτερο Πάσχα, δὲν ἦταν ἐκεῖνο, μὲ τὶς ... κροτῖδες καὶ τὰ βαρελότα καὶ τὰ ἄλλα ... ἐφέ, μὲ τὰ ὁποῖα ... "τρελλαίνονταν" τὰ κανάλια, καὶ συναγωνίζονταν σὲ ... τηλεθέαση, ἀλλὰ ἐτοῦτο, τὸ φετινό, μὲ τὴν λαμπάδα μας ἀναμμένη μπροστὰ στὰ εἰκονίσματά μας καὶ ψάλλοντας, ἴσως γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ καρδίας τὸ "Χριστὸς Ἀνέστη";
Δὲν εἴδατε;;; Ξαφνικά, ὅλοι ταράχθηκαν ...! Σὲ ὅλους λείπει ἡ Θεία Κοινωνία! Ἀκόμη καὶ σὲ ’κείνους ποὺ ἔχουν νὰ κοινωνήσουν ... κάποια χρόνια! Ἀκόμα καὶ σὲ ’κείνους ποὺ τὴ θεωροῦσαν περιττή! Ἀκόμα καὶ σὲ ’κείνους ποὺ δὲν τὴν εἶχαν ... ποτέ τους! Καλὸ δὲν εἶναι αὐτό;;; Ὅλα τὰ κανάλια, ποὺ ποτέ τους δὲν ἀνέφεραν ... λέξη, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὴ Θεία Μετάληψη, ... ξαφνικὰ τὴν ἔκαναν ... πρῶτο θέμα καὶ - ἔστω καὶ μὲ χυδαῖο καὶ ἀρνητικὸ τρόπο - ἄρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν μήπως μολυνθοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ πλησιάζουν νὰ κοινωνήσουν!!! Νὰ τοὺς βεβαιώσω, ἐν προκειμένῳ, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δὲν μεταδίδει ... ἰώσεις, - ἄλλωστε τοῦτο γράφηκε ... κατὰ κόρον καὶ μὲ πολλὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα, - ἀλλά, διὰ τοὺς πιστεύοντας καὶ ἐξομολογουμένους εἶναι ... ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ! Ἂς μὴν κουράζονται νὰ μᾶς πείσουν ... μὲ τὴν ἀπιστία τους διὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεώς μας, διότι ἁπλᾶ γίνονται ... ἀστεῖοι!

Τὰ "καλὰ" τοῦ ... κορωνοϊοῦ!

Ἀλήθεια, ὅμως, σκεφθήκαμε ... πόσα καλὰ μᾶς ἔφερε αὐτὴ ἡ πανδημία; Πῶς, ξαφνικά, ἄλλαξε τὸν κόσμο; Γιὰ κακὸ πήγαιναν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ἀλλὰ σὲ καλὸ ... μᾶς βγῆκε! Τὸ σκεφτήκατε; Μᾶς ἔφτιαξαν μία Μεγάλη Ἑβδομάδα, ... ἰδανική, ἔστω καὶ χωρὶς τὶς ἀκολουθίες μας! Πόσο λιγόστεψε ἡ ... ἁμαρτία σὲ ὅλο τὸν κόσμο! Πόσο "ξανασυγκροτήθηκαν" οἱ οἰκογένειες! Γιὰ ἀστεῖο γράφτηκε, ἀλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι μία πραγματικότης, ὅτι πολλὰ παιδιὰ ... κοιμῶνται στὰ ... κρεββάτια τους καὶ ξανακούστηκαν ... φωνὲς καὶ γέλια μέσα στὰ σπίτια, ποὺ μέχρι πρότινος ἔμοιαζαν ... γηροκομεῖα! Ἔκλεισαν τὰ ... ξενυχτάδικα μὲ ὅλα τὰ ... "καλά" τους! Ἔλλειψαν οἱ ἔμποροι τῶν ναρκωτικῶν! Ἀκόμα καὶ οἱ πορνεῖες καὶ μοιχεῖες, περιορίσθηκαν γιὰ νὰ μὴν εἴπω ὅτι ... ἐλαχιστοποιήθηκαν καὶ ἡ ὁμοφιλοφυλία ... οὔτε κἂν ποὺ ἀκούγεται! Ναί, ἔχουμε σὰν συνέπεια τῆς ὅλης αὐτῆς καταστάσεως, τεράστιο οἰκονομικὸ κόστος, καὶ σὰν κοινωνία, καὶ σὰν ἔθνος, καὶ σὰν ἄτομα, ἀλλὰ μήπως ὅλο αὐτὸ μᾶς κάνει, τελικά, ... καλό!
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς λείπει καὶ μᾶς πονάει, ἀλλά,  πολλὰ πράγματα ἄρχισαν νὰ μπαίνουν στὴ ... θέση τους˙ κυρίως δέ, τὸ μυαλό μας, ἄρχισε νὰ λογικεύεται καὶ νὰ σκέπτεται καλύτερα... ! Μακάρι νὰ τὸ καταλάβουμε!

                          Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

                                  Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Ἀφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος, Πομπήιος καὶ Τερέντιος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς τριάντα ἐννέα Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος, Πομπήιος καὶ Τερέντιος μαρτύρησαν τὸ ἔτος 250 μ.Χ., ἐπὶ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) καὶ ἡγεμόνος Φουρτουνιανοῦ, στὴν Καρθαγένη τῆς Ἀφρικῆς μαζὶ μὲ ἄλλους τριάντα ἐννέα Χριστιανούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι: Ἀνάξαρχος, Ἀναξιμένης, Ἀριστείδης, Δημάρατος, Δημοκλής, Δημοσθένης, Διονύσιος, Ἐπαμεινώνδας, Ἐτεοκλής, Ζήνων, Ἠλίας, Ἡρακλῆς, Ἡσαΐας, Ἡφαιστίων, Θεμιστοκλῆς, Θεόφραστος, Θησεύς, Θωμᾶς, Ἰσοκράτης, Λουκᾶς, Μακάριος, Μιλτιάδης, Μνήσα ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!