Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

878: Οι Συρακούσες καταλαμβάνονται από τους μουσουλμάνους Αγλαβίδες μετά από πολιορκία