Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

306: Ο Μαξέντιος ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας.