Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1401: Ο Ταμερλάνος καταλαμβάνει τη Δαμασκό.

1765: Το Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας εγκρίνει νομοσχέδιο, το οποίο απαιτεί από τις Δεκατρείς