Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1507: Ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνι, πλούσιος έμπορος από τη Βενετία, μισθώνει τις υπηρεσίες