Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

ΑΥΛΗ : Ὁ Κύριος «ξεδιψᾷ» τὴν Σαμαρείτιδα! - π. Τιμόθεος Π...

ΑΥΛΗ : Ὁ Κύριος «ξεδιψᾷ» τὴν Σαμαρείτιδα! - π. Τιμόθεος Π...: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024) ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ   «Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός. … Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰ...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΛΟΓΙΑ ... ΑΞΙΟΛΟΓΑ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

«....Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν....»   Τὴν Δευτέρα μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός. Εἶναι ὁμοούσιο μὲ τὰ πρόσωπα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ κατὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως «συνπροσκυνεῖται καὶ συνδοξάζεται» μὲ τὸν Πατέρα καὶ μὲ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 24 Ιουνίου: Γεννιέται o μάγος των γηπέδων Λιονέλ Μέσι – Οι σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του

Σαν σήμερα γεννιέται ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.