Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΣ. ΗΣΑΪΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΚΩΤΟΥ (τιμᾶται στὶς 10 Σεπτεμβρίου) [Χαρ. Μπούσιας]

Οἱ ἀρετὲς τοῦ Ὁσίου Ἡσαΐου, τοῦ Κυκκώτου

Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 10 Σεπτεμβρίου

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ». ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.           Ὁ Ὅσιος καὶ θεοφόρος ἐρημίτης Ἡσαΐας, ὁ κτίτορας τῆς περίδοξης Μονῆς τοῦ Κύκκου, εἶναι ἕνα διαμάντι ἁγιότητος, ποὺ ἐπιζητοῦσε τὴν ἀφάνεια. Ἤθελε νὰ ζήσει κρυμμένος ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς βρῆκε τρόπο νὰ τὸν κάνει γνωστὸ σ’ ὅλους μας. Γράφει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος (Ε.Π.Ε. 11,666) «Κἂν οἱ Ἅγιοι κεκρυμμένως πράττωσι, κἂν λανθάνειν ἐθέλωσιν, ἀλλ’ ὁ Κύριος αὐτοὺς ὡς λύχνους δείκνυσι πᾶσιν, ἵνα

ΚΡΙΝΕΤΕ !!!

«ΤΑΔΕ ΕΦΗ» Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ»!

«Τάδε ἔφη» ὁ Πάπας!

.             Στὴν μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Λάρισας «Ἐλευθερία» δημοσιεύθηκε (28-6-2016) ἡ ἑξῆς ἐκπληκτικὴ εἴδηση: «“Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλόφιλους”, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος, ἀπαντών­τας στὶς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων,

Αγίου Αντωνίου: Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή, σε 170 κεφάλαια (ε)


Αγίου Αντωνίου: Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή, σε 170 κεφάλαια (ε)
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΟΣ Α'
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου
Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή, σε 170 κεφάλαια
(μέρος Ε')

137. Στη γη δημιουργήθηκε από το Θεό γέννηση και θάνατος, ενώ στον ουρανό πρόνοια και το αμετάβλητο. Και όλα έγιναν για χάρη του ανθρώπου και για τη σωτηρία του. Γιατί ο Θεός ενώ δεν έχει ανάγκη από τίποτε, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία του κόσμου, προσπαθώντας να τους εξασφαλίσει μ’ αυτά την απόλαυση κάθε αγαθού.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

11 Σεπτεμβρίου

μ.Χ.
Επαναστάτες με επικεφαλής τον μητροπολίτη Διονύσιο Β’ καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν πασάς.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ χρόνια τοῦ βασιλιὰ Ζήνωνος (474 – 490) καὶ ἦταν συνεζευγμένη μὲ εὐσεβὰ ἄνδρα, τὸν Παφν& ...
περισσότερα...