Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1406: Γαλλικά στρατεύματα αποτελούμενα από 1.000 οπλισμένους άνδρες αποβιβάζονται