Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1153: Ο Μάλκολμ Δ’ στέφεται βασιλιάς της Σκωτίας.