Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1504: Η Γαλλία παραχωρεί τη Νάπολη στον Φερδινάνδο Β’ της Αραγονίας, στα πλαίσια