Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

330: Το Βυζάντιο (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται