Στον Χριστιανισμό η καύση των νεκρών αποτελεί δήλωση ενάντια στην πίστη και στα περί Ανάστασης των νεκρών.Το Ισλάμ θεωρεί ότι το σώμα ενός νεκρού πρέπει να δέχεται την ίδια περιποίηση με αυτήν που αναλογεί στο σώμα ενός ζωντανού.
Στον Εβραϊσμό πιστεύουν ότι το σώμα είναι ιδιοκτησία του Θεού ενώ