Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1358: Ιδρύεται η Δημοκρατία της Ραγούσας.