Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

946: Ο βασιλιάς Εδμόνδος Α’ της Αγγλίας δολοφονείται από έναν ληστή.