Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

193: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Πέρτιναξ, δολοφονείται από Πραιτωριανούς φρουρούς, οι οποίοι