Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΤΣΙ ... ΚΑΙ ΤΟΤΕ!

ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΤΣΙ ... ΚΑΙ ΤΟΤΕ! Ἦταν καὶ τότε, 28 Μαρτίου, ἡμέρα Δευτέρα καὶ ὥρα ... περίπου 5 τὸ πρωί! Πρὶν 6 χρόνια ἀκριβῶς, ἔφυγε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, ὁ σεβαστὸς πατέρας μας, πρωτοπρεσβύτερος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ! 

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦτο ... "πλήρης ἡμερῶν" (95 ἐτῶν), ἡ κοίμησίς του μᾶς ... κόστισε ἰδιαιτέρως, ἀφοῦ ἦταν γιὰ 'μᾶς, τὸ καύχημά μας, ἡ χαρά μας, ἡ καθημερινὴ διδασκαλία μας, τὸ διδακτικὸ παράδειγμα, ... ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὴν ἰσχνή του παρουσία, γέμιζε τὸ ... περιβάλλον μας! 

Γεννημένος τὶς 2 Ἀπριλίου τοῦ 1921 εἰς τὰ Κρέστενα τῆς Ὀλυμπίας, ἀπό γονεῖς ἀγραμμάτους, πτωχοὺς ἀγρότας ἀλλὰ καὶ εὐλαβεῖς, τελευταῖος ἀπὸ τὰ δώδεκα ἀδέλφια, ἀνετράφη εἰς τὸ εὐλογημένο τοῦτο οἰκογενειακὸ περιβάλλον, ... "ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου"! 

Μετὰ τὴν Δημοτικὴν καὶ Γυμνασιακὴν παιδείαν, ἐφοίτησεν τὴν Θεολογικὴν ἐπιστήμην εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Ἀθηνῶν, κατὰ τὰ πολὺ δύσκολα χρόνια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς, καὶ ὁλοκλήρωσε τὴν σπουδή του μετὰ τὸν πόλεμον (1946)! Ὑπηρέτησεν τὴν στρατιωτικήν του θητείαν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἤσκησεν τὸ λειτούργημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ εἰς τὴν Μέσην ἐκπαίδευσιν! Διεκρίθη εἰς τὸν εὐαίσθητον τοῦτον τομέα, διὰ τοῦ παραδείγματός του πρωτίστως! Ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες τὸν διέκριναν, καὶ ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς εἶχεν τὸν ζῆλον τῆς Ἱερωσύνης, ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ μετ' ὀλίγον διάστημα πρεσβύτερος ὑπὸ τῶν ἀοιδίμων ἀρχιερέων, Εὐσταθίου Μεγαλοπόλεως (τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως Πατρῶν) καὶ Θεοκλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν (πρώην Μητροπολίτου Πατρῶν) τὸ ἔτος 1957, καὶ διωρίσθη ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Πατρῶν. 

Μετὰ τὴν 19ετῆ θεοφιλῆ διακονία του εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸν Ναόν, μετετέθη δι' ἀποφάσεως τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου τὸ 1976 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παντανάσσης Πατρῶν εἰς τὸν ὁποῖον διηκόνησεν ἕως τῆς κοιμήσεώς του! Ἡ προσωπικότης του, ἡ ἱεροπρέπειά του, τὸ Ἅγιον παράδειγμά του, αἱ κατανυκτικαὶ ἱεροπραξίαι του, τὸν κατέστησαν ... ΜΟΡΦΗΝ εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, ὄχι μόνον ... τῶν Πατρῶν, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον ...! 

Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέρως τετιμημένοι ὑπὸ τοῦ Κυρίου, διότι εἴχομεν τοιοῦτον κατὰ σάρκα πατέρα, ἀλλὰ καὶ ἐν πνεύματι τοιοῦτον, καὶ ποδηγέτην καὶ ἀρωγόν, καὶ παρ' ὅτι τὸ διάστημα τῆς ἀπουσίας αὐτοῦ ... αὐξάνει καὶ μηκύνεται, ἡ ἀόρατος παρουσία του, μᾶς εἶναι ἰδιαιτέρως αἰσθητὴ καὶ ἔντονος! Εἴθε, νὰ εὔχεται εἰς τὸν Κύριον ... καὶ ἐκεῖ, - ὡς τοῦτο μᾶς διεβεβαίωνεν κατ' ἐπανάληψιν, - ὑπὲρ τῶν, κατὰ σάρκα καὶ κατὰ πνεῦμα, τέκνων του! 

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου