Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1617: Δίνεται στην κυκλοφορία ο πρώτος μονόδρομος στο Λονδίνο.