Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

455: Οι Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και λεηλατούν την πόλη για δύο εβδομάδες.