Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

451: Ξεκινά στη Χαλκηδόνα, μία πόλη της Βιθυνίας, στη Μικρά Ασία, η 4η Οικουμενική Σύνοδος, η