Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

308: Ο επίτιμος αυτοκράτορας Διοκλητιανός συσκέπτεται στο Καρνούντο με