Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1097: Οι Σταυροφόροι, με επικεφαλής τον Γοδεφρείδο του Μπουιγιόν, τον Βοϊμόνδο Α’ του