Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού Ομιλία εις την παραβολήν του Αμπελώνος και εις την ξηρανθείσαν συκήν
Με παρακινεί προς λόγον ο ενυπόστατος Λόγος του Θεού και Πατρός, ο οποίος δεν απεχωρίσθη από τους κόλπους τού Πατρός και με τρόπον ανέκφραστον εκυοφορήθη στην μήτραν της Παρθένου΄ αυτός μολονότι έγινε προς χάριν μου ωσάν εμένα, είναι απαθής ως προς την Θεότητα, και περιεβλήθη σώμα ομοιοπαθές με το ιδικόν μου΄ αυτός που επιβαίνει σε άρματα Χερουβικά και ανέβη σε πώλον όνου, ο βασιλεύς της δόξης, αυτός που

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΕΩΣ

.                

Τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῶν Ἀρκιῶν, τὸ μικρότερο σχολεῖο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐπέλεξε γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὴν πρώτη μέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ὁ Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, Γιῶργος Χατζημάρκος, σὲ μία κίνηση συμβολική, ἀλλὰ καὶ οὐσίας, ἀφοῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε μὲ τὴν
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

12 Σεπτεμβρίου

Γιορτάζουν:  Αυτόνομος.
π.Χ.
490
Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών).

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Αὐτόνομος ὁ Ἱερομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Αὐτόνομος ἦταν ἐπίσκοπος στὴν Ἰταλία καὶ εἶχε στὴν ἐπισκοπὴ του πλούσια χριστιανικὴ δράση. Ὅταν ἄρχισ& ...
περισσότερα...