Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

395: Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α’ και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαιρείται μόνιμα