Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

962: Ο αυτοκράτορας Όθων Α’ της Γερμανίας και ο Πάπας Ιωάννης ΙΒ’ συνυπογράφουν το Diploma