Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ (18 Αὐγούστου 1975) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 

  • "καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων". (Ψαλμ. α΄ 3) 
  • "καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἵνα εἰδῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα". (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ α΄ 8) 
  • "῾Ως ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μού ἐστιν".  (Ψαλμ. ριη΄ 97) 
  • "ρευντε τς γραφς, τι μες δοκετε ν ατας ζων αἰώνιον χειν· κα κενα εσιν α μαρτυροσαι περ μοῦ". (Ἰωάν. ε΄ 39) 
  • "Μένωμεν τῇ ἀναγνώσει τῶν Θείων Γραφῶν" (Ἰωάν. Χρυσόστομος)
  • "Προσέχωμεν τοίνυν τῇ ἀναγνώσει, μὴ δύο μόνον ταύτας ὧρας, ἀλλὰ διηνεκῶς". (Ἰωάν. Χρυσόστομος) 
  • "... οὐκ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἀνθρώπων οὕτω, τῶν ἐν ὀδύνῃ παραμυθήσασθαι δυνήσῃται, ὡς ἡ τῶν Θείων Γραφῶν ἀνάγνωσις". (Ἰωάν. Χρυσόστομος)

 


«ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ … Μ’ ΑΓΑΠΑΣ, ΓΙΑΤΙ … ΣΚΙΑΖΟΥΜΑΙ»!

 

        «ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ … Μ’ ΑΓΑΠΑΣ,

ΓΙΑΤΙ … ΣΚΙΑΖΟΥΜΑΙ»!

 

Ἄγνωστοι καὶ γνωστοί, φίλοι μου ἀναγνῶστες,

Μὲ πολλὴ περίσκεψη καὶ στεναχώρια, θέλησα νὰ γράψω τοῦτες τὶς λίγες γραμμές, διότι, τελευταία, δέχομαι πολλὴ ἐπίθεση … ἀγάπης, ἀπὸ ’κείνους ποὺ δὲν τὸ περίμενα, καὶ ὅπως καταλαβαίνετε, τοῦτο μὲ τρομάζει …!

Θέλω νὰ ἐκθέσω κάποιες ἀπορίες μου, διότι εὑρίσκομαι στὰ ὅρια τοῦ … παραλογισμοῦ καὶ τῆς καταθλίψεως! Ἐπειδὴ καταλαβαίνω ὅτι εἶμαι ἀκόμα στὰ … καλά μου

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Γουρίας, Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος οἱ Ὁμολογητές

Ὁ Γουρίας καὶ ὁ Σαμωνᾶς, ἀγωνιζόμενοι τὸν ἱερὸ ἀγώνα τῆς χριστιανικῆς πίστης, συνελήφθησαν ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα Ἀντωνίνο, κατὰ τὸν διωγμὸ ἐπὶ Διοκλητιανού. Καὶ ἀφοῦ ὑπέστησαν μὲ θαυμαστὴ ὑπομονὴ πολλὰ βάσανα, ἀποκεφαλίσθηκαν. Ὁ Ἄβιβος ἔζησε λίγα χρόνια ἀργότερα καὶ ἦταν ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῆς Ἔδεσσας ποὺ ὀνομαζόταν Ἀποθελσαῖα. Τότε βασιλιὰς ἦταν ὁ Λικίνιος, ὁ γνωστὸς ἀντίπαλος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ὁ Ἄβιβος, λοιπόν, προχειρίσθηκε Ἱεροδιάκονος καὶ διακρινόταν γιὰ τὴ μεγάλη εὐσέβειά του καὶ τὸν πολὺ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 15 Νοεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
15/11/2020
Σαν σήμερα 15 Νοεμβρίου

565: Μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού, ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Ιουστίνος Β'.

1492: Ο Χριστόφορος Κολόμβος σημειώνει στο ημερολόγιό του τη χρήση καπνού από τους