Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1095: Αρχίζει η σύνοδος του Κλερμόν. Συγκλήθηκε από τον Πάπα Ουρβανό Β’ και οδήγησε στην Α’