Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

325: Ο Νέαρχος, αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καταπλέει στη Σαγγάδα των Ινδιών κ