Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1071: Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, Ρωμανός Δ’ Διογένης, γνωρίζει καταστροφική ήττα στο