Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

350: Ο Ρωμαίος σφετεριστής Νεποτιανός, της δυναστείας του Κωνσταντίνου, ηττάται και σκοτώνεται