Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1346: Ο Στέφανος Ούρος Ντούσαν ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Σερβικής Αυτοκρατορίας, η