Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1493: Ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται σε ένα νησί, που είχε εντοπίσει την προηγούμενη