Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

845: Πραγματοποιείται η εκτέλεση των 42 Μαρτύρων του Αμορίου στη Σαμάρα.

961: Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς καταλαμβάνει το Χάνδακα, δίνοντας τέλος στο Εμιράτο της Κρήτης.