Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

193: Δολοφονείται ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Δίδιος Ιουλιανός.