Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975) 
(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 

  • "Ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος". (Ἰακ. β΄10) 
  • "Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν". (Ματθ. ε΄19) 
  • "Ὅταν δὲ ἀκούσης ἐλάχιστον ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, μηδὲν ἄλλο ὑπόπτευε ἢ μὴ γέενναν καὶ κόλασιν ... οὐ τοίνυν τοῦτο φησὶν ἀλλ' ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, ἐλάχιστος ἔσται, τοὐτέστιν ἀπερριμμένος, ἔσχατος. ὁ δὲ ἔσχατος πάντως εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς ἐμπεσεῖται τότε. (Ἰωάννης Χρυσόστομος) 
  • "γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά". (Γαλ. γ΄10) 
  • "Τὸ διδάσκειν ἄνευ τοῦ ποιεῖν κρινεῖ τὸν διδάσκοντα". (Ἰωάννης Χρυσόστομος) 
  • "Ὁ γὰρ ἑαυτὸν διδάξαι μὴ δυνηθείς, καὶ ἑτέρους ἐπιχειρεῖν διορθοῦν, πολλοὺς ἕξει τοὺς κωμωδοῦντας αὐτόν μᾶλλον δέον δὲ διδάξαι ὁ τοιοῦτος δυνήσεται τῶν πραγμάτων ἀντιφθεγγομένων". (Ἰωάννης Χρυσόστομος)


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
20/11/2020
Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου


284: Μετά τη δολοφονία του αυτοκράτορα Νουμεριανού, οι στρατηγοί ανακηρύσσουν αυτοκράτορα της Ρώμης τον Διοκλητιανό.

1407: Yπογράφεται εκεχειρία μεταξύ του δούκα Ιωάννη Α' της Βουργουνδίας και του

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Προεόρτια Εἰσοδίων Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Παραμονὴ τῆς μεγάλης Ἑορτῆς.
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ