Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975) 
(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 

  • "Ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος". (Ἰακ. β΄10) 
  • "Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν". (Ματθ. ε΄19) 
  • "Ὅταν δὲ ἀκούσης ἐλάχιστον ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, μηδὲν ἄλλο ὑπόπτευε ἢ μὴ γέενναν καὶ κόλασιν ... οὐ τοίνυν τοῦτο φησὶν ἀλλ' ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, ἐλάχιστος ἔσται, τοὐτέστιν ἀπερριμμένος, ἔσχατος. ὁ δὲ ἔσχατος πάντως εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς ἐμπεσεῖται τότε. (Ἰωάννης Χρυσόστομος) 
  • "γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά". (Γαλ. γ΄10) 
  • "Τὸ διδάσκειν ἄνευ τοῦ ποιεῖν κρινεῖ τὸν διδάσκοντα". (Ἰωάννης Χρυσόστομος) 
  • "Ὁ γὰρ ἑαυτὸν διδάξαι μὴ δυνηθείς, καὶ ἑτέρους ἐπιχειρεῖν διορθοῦν, πολλοὺς ἕξει τοὺς κωμωδοῦντας αὐτόν μᾶλλον δέον δὲ διδάξαι ὁ τοιοῦτος δυνήσεται τῶν πραγμάτων ἀντιφθεγγομένων". (Ἰωάννης Χρυσόστομος)


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
20/11/2020
Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου


284: Μετά τη δολοφονία του αυτοκράτορα Νουμεριανού, οι στρατηγοί ανακηρύσσουν αυτοκράτορα της Ρώμης τον Διοκλητιανό.

1407: Yπογράφεται εκεχειρία μεταξύ του δούκα Ιωάννη Α' της Βουργουνδίας και του

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Προεόρτια Εἰσοδίων Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Παραμονὴ τῆς μεγάλης Ἑορτῆς.
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ