Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

321: Ο Κωνσταντίνος Α’ αποφασίζει ότι η Κυριακή είναι ημέρα ανάπαυσης στη Ρωμαϊκή