Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1015: Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος καταλαμβάνει το φρούριο της Έδεσσας και εκδιώκει τους