Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ (24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 
 • Περὶ φυλακῆς τῆς ὁράσεως: 
 • "Οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια" (Παροιμ. δ΄ 25). 
 • "Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ" (Ψαλμ. ιε΄ 8). 
 • Περὶ φυλακῆς τῆς ἀκοῆς: 
 • "Οὐ παραδέξῃ ἀκοὴν ματαίαν" (Ἔξοδ. κγ΄ 1). 
 • "Ἀγαθῶν διδαγμάτων γίνου ἀκροατὴς καὶ τῇ τούτων μελέτῃ, τήρει σὴν καρδίαν" (Μέγας Βασίλειος). 
 • "Κηρῷ τὰ ὦτα σου φράσσε πρὸς φαύλους λόγους". (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). 
 • Περὶ φυλακῆς τῆς ὀσφρήσεως: 
 • "Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις" (Β΄ Κορ. β΄ 15). 
 • "Οὐαί ...  οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μῦρα χριόμενοι" (Ἀμὼς στ΄ 6). 
 • Περὶ φυλακῆς τῆς γεύσεως: 
 • "Ἡ δὲ κατὰ γεῦσιν ἀπόλαυσις, μήτηρ τις ὡς εἴποι τις τῶν καθ΄ ἑκάστην ἐστί" (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). 
 • "Κακῶν, τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ρίζα πλημμελημάτων ἡ, περὶ τὸν λαιμόν, ἀσχολία;" (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης). 
 • "Οὐ συμφέρει ἄφρονι τρυφή" (Παροιμ. ιθ΄ 10). 
 • Περὶ φυλακῆς τῆς ἀφῆς: 
 • "Καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι" (Α΄ Κορ. ζ΄ 1). 
 • "Γίνωσκε δέ ὅτι δύσκολον εἶναι νὰ ἐλευθερωθῇ τις μετὰ τὴν τῆς ἀφῆς ἐνέργειαν καὶ διὰ τοῦτο, πρόσεχε ἀκριβῶς, ὅλαις δυνάμεσιν" (Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης). 
   
   


ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΝΝΟΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΑΝ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

«ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΝΝΟΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΑΝ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ» (Μητροπολ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος)

Συνέντευξη γιὰ θέματα τῆς πανδημίας

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

.                     Σήμερα, Κυριακὴ 13 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύεται στὴν Ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῆς Δημοσιογράφου Βάλιας Νικολάου γιὰ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα σὲ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸ ἐμβόλιο, τὰ σενάρια

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Προφήτης Δανιὴλ καὶ τὰ τρία παιδιὰ Ἀνανίας, Ἀζαρίας καὶ Μισαὴλ

Ὁ Προφήτης Δανιὴλ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις μεγάλους προφῆτες καὶ ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 7ου μὲ τὶς ἀρχὲς 6ου π.Χ. αἰώνα. Ἀνῆκε στὴ φυλὴ τοῦ Ἰούδα, ἦταν ἀπὸ βασιλικὸ γένος καὶ γεννήθηκε στὴν Ἄνω Βηθαρά. Νήπιο ἀκόμα, ὁδηγήθηκε μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς του αἰχμάλωτος στὴν Βαβυλώνα. Μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Ναβουχοδονόσορα, ὁ Δανιὴλ (ποὺ ὁ αὐτοκράτορας μετονόμασε Βαλτάσαρ) μὲ τοὺς τρεῖς Ἑβραίους νεαρούς, Ἀνανία, Ἀζαρία καὶ Μισαήλ, σπούδασαν στὴν αὐτοκρατορικὴ αὐλή. Ἐπειδὴ ἡ ἀπόδοσή τους στὶς σπουδὲς ἦταν ἄρ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
17/12/2020
Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου


546: Οι Οστρογότθοι υπό τον Τωτίλα καταλαμβάνουν τη Ρώμη από τους Βυζαντινούς.

920: Ο Ρωμανός Α' Λεκαπηνός ανακηρύσσεται συναυτοκράτωρ, ως επίτροπος του ανήλικου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογέννητου.