Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

962: Ο Βυζαντινός στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας, Νικηφόρος Φωκάς, συντρίβει τους