Όσα έγιναν σαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα και τον κόσμο.

335: Ο Δαλμάτιος ανέρχεται στο βαθμό του καίσαρα από τον θείο του, αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’.