Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

919: Οι ευγενείς της Φραγκονίας και της Σαξονίας εκλέγουν τον Ερρίκο Α’ τον Ορνιθοθήρα ως