Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

493: Έπειτα από τρία χρόνια πολιορκίας της Ραβέννας, ο Οδόακρος συμφωνεί σε μεσολαβούμενη